ขอแสดงความยินดี หัวหน้างานบริการการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริสุดา ศิริโชติมงคล
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564