เตรียมสถานที่ในการจัด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “นครปฐมเกมส์”

ฝ่ายจัดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “นครปฐมเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ร่วมหารือการเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์