ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Chonnam Nation University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ Chonnam Nation University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี
ระยะเวลาโครงการ 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1.ภาคการศึกษา : เดือนมีนาคม 2566- เดือนมิถุนายน 2566
2.ภาคการศึกษา : เดือนมีนาคม 2566- เดือนธันวาคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/