ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต รายละเอียด คลิ๊ก!!!
ประชุมวิชาการ_resize