ส่งนิสิตแข่งขันกีฬาเรือพาย VARSITY BOAT RACE 2018

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้จัดการชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือพาย VARSITY BOAT RACE 2018 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
โดยมี นางสาวพรชนก ลุนกำพี้ และนายชินฤทธิ์ ชัตไพบูลย์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นักกีฬาชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในรายการเรือกรรเชียงเดี่ยวชาย พายคู่ ระยะ 2,000 เมตร เรือกรรเชียงหญิงพายเดี่ยว 4 ระยะ 2,000 เมตร
boat 126442