ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง “อาจารย์สอนภาษาไทย”

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง “อาจารย์สอนภาษาไทย”
สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา