นิสิตศึกษาฯนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

นางสาวศิริยาภรณ์ บุญเนตร นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย เข้าพบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รศ.ดร.วินัย พูลศรี และ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม เพื่อเข้ารับโอวาท ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 “จาการ์ตา ปาเล็มบัง 2018” ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561