ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วุฒิปริญญา โท-เอก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราจ้าง ๓๔,๐๐๐ บาท

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

ใบสมัคร

ใบรับรอง

ใบรับรองแพทย์