รับสมัคร อาจารย์แนะแนว สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน

satit1932567-2

รับสมัคร อาจารย์แนะแนว สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี/โท สาขาแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-GPA ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
-สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน พ.ศ.2567