ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) เพิ่มเติม
**ผู้สมัครต้องตรวจสอบจังหวัดและเขตพื้นที่ที่รับก่อนการตัดสินใจสมัคร **

ประกาศรับสมัคร คลิ๊ก!!
รายละเอียด สพป คลิ๊ก!
ดาวโหลดใบสมัคร คลิ๊ก!