โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบเหรียญทองและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ เหรียญทองและเกียรติบัตรในพิธี